Pravno obvestilo

Spletna stran, na katero se nanašajo te pravne informacije, sestavljajo spletne strani in podstrani na naslovu www.klimatiziran.si.

Vse pravice so pridržane. Vse informacije, gradiva in dokumenti na elektronskem naslovu www.klimatiziran.si so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine podjetja KLIMATIZIRAN.SI d.o.o. (v nadaljevanju podjetje) ali pravnih subjektov, katerih vsebine so vključene v www.klimatiziran.si.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na www.klimatiziran.si so informativne narave. Podjetje se bo trudilo za optimalno delovanje www.klimatiziran.si, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo spletne strani. Vsi uporabniki uporabljajo www.klimatiziran.si na lastno odgovornost. Podjetje KLIMATIZIRAN.SI d.o.o., niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Podjetje tudi ne more biti odgovorno za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe.

Podjetje se bo trudilo za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti. Podjetje lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko prenesete z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Zaščiteni materiali pa se kljub temu lahko citirajo in uporabljajo dobronamerno, kot dovoljujejo predpisi o avtorskih pravicah. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv dostopnih na www.klimatiziran.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa spletne strani za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Vsebina spletne strani www.klimatiziran.si je avtorska, nekateri elementi pa so bili prenešeni s spleta v veri, da so javno dostopni in brezplačni za uporabo. V kolikor menite, da so vam bile z objavo katerega od elementov na strani www.klimatiziran.si kršene pravice, nam to sporočite na info@klimatiziran.si oz. info@klimatiziran.si in sporna vsebina bo odstranjena. Podjetje ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z www.klimatiziran.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost podjetja za vse primere izključena. Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Varstvo podatkov

Ta spletna stran vsebuje t. i. piškotke (Cookies) zaradi nemotenega delovanja strani, za socialna omrežja in Google Analytics. Z uporabo spletne strani www.klimatiziran.si se strinjate z uporabo piškotkov. Strežnik, na katerem se nahaja ta spletna stran, je ustrezno zavarovan. Da bi skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov preprečili nepooblaščen dostop do teh podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov.

O pravnem obvestilu

To pravno obvestilo lahko podjetje KLIMATIZIRAN.SI d.o.o. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.