OGREVANJE

Učinkovito ogrevanje

e želite udobno ogrevati brez dodatnega dela? Ste prijazno naravnani do okolja? Želite pametno izkoristiti prostor (nobene kurilnice ali skladiščenja drv)? Želite prihraniti pri stroških ogrevanja? Naši proizvodi so prava izbira, saj jih poganja sonce oz. toplota, ki jo ustvari sonce! Toplotna črpalka Daikin ali Hitachi zrak voda lahko proizvede energijo za ogrevanje in toplo sanitarno vodo že z 20% električne energije in z do 80% brezplačne energije črpane iz okolja, tudi pri zelo nizkih zimskih temperaturah. Zelo varčne so tudi toplotne črpalke za pripravo tople sanitarne vode. Solarni kolektorji dobijo energijo direktno od sonca, potrebna je le minimalna električna energija za obtočno črpalko. Privarčevali bomo še dodatno, če je vgrajen prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote.

Toplotne črpalke za zrak in vodo

Vse toplotne črpalke za ogrevanje objektov v naši ponudbi so invertersko krmiljene, kar pomeni, da nepretrgoma prilagajajo delovanje sistema dejanskim potrebam po ogrevanju.

Temperature prostorov so zato optimalno vzdrževane, ne glede na zunanje in notranje dejavnike, kot je na primer količina sončne svetlobe ali število oseb v prostoru. Takšno invertersko delovanje omogoča večje prihranke pri porabi energije ter uporabniku nudi popolno toplotno udobje. TČ so kompaktnih oblik in enostavne za vgradnjo.

  • ogled, preračun in določitev primerne TČ glede na karakteristike prostora in vaše potrebe
  • pripravo pregledne ponudbe, v kateri je jasno razvidno, kaj zajema (prodaja, montaža, material)
  • pripravo dokumentacije za pridobitev subvencije za toplotne črpalke EKO SKLADA,
  • najboljše toplotne črpalke priznanih proizvajalcev, saj se zavedamo pomena kvalitete in nujnosti brezhibnega delovanja, izvedbo strokovne montaže in garancijski zagon TČ
  • kratko usposabljanje za uporabo TČ in podporo,
  • vzdrževanje oz. servis toplotnih črpalk
  • GARANCIJO

Uporabniku se prilagajajo s širokim naborom različnih moči in velikosti rezervoarjev (od 180 l do 260 l) za sanitarno vodo, z enostavnim uporabniškim krmilnikom (tudi v slovenskem jeziku) in z možnostjo priklopa TČ na različne obstoječe ogrevalne sisteme, kot tudi na sončne kolektorje.

Inštalacije ogrevanja

Ogrevanje predstavlja v Sloveniji velik strošek, saj je domove treba ogrevati tudi več kot 200 dni letno.

Gospodinjski in institucionalni odjemalci, ki uporabljajo za ogrevanje energetsko manj učinkovite energente in ogrevalne sisteme (npr. kotli za kurilno olje in plin, starejše peči na lesne sekance in polena ali električni radiatorji), lahko s preklopom na toplotno črpalko in investicijo v eno izmed sodobnih ogrevalnih tehnologij močno zmanjšajo stroške ogrevanja, povečajo udobje in izboljšajo kakovost zraka.

Centralno ogrevanje

Najbolj preprosta in hkrati najbolj primerna oblika za ogrevanje hiše je nedvomno centralno ogrevanje. Poznali so ga že v rimskih časih kot talno gretje, pri katerem so za medij uporabljali topel zrak, ki so ga po ceveh pošiljali po hiši.

Z vidika zdravja in razporeditve toplote je talno ogrevanje hiše bistveno primernejše kot ogrevanje z radiatorji, kaloriferji in podobnimi napravami. Slednji namreč prostor segrejejo s konvekcijo, kar pomeni, da zrak kroži, medtem ko talno centralno ogrevanje prostor večinoma segreje s sevanjem. Posledično to pomeni tudi manj dvigovanja prahu.

Talno ogrevanje

Čeprav so ploskovna ogrevala dražja kot običajna radiatorska (začetna naložba je višja za 30 do 40 odstotkov), več dela je tudi pri grad­nji, so vseeno ena prvih izbir pri tistih, ki gradijo novo energijsko varčno hišo. Redkeje se zanje odločijo lastniki starejših objektov, saj so pri vgradnji potrebna večja gradbena dela.

Talno ploskovno gretje ni primerno za vse objekte enako. Smiselnost njegove vgradnje je odvisna od številnih dejavnikov. Za talno gretje se odloči vse več lastnikov hiš, saj z njim prihranimo od šest do dvanajst odstotkov pri porabi energije v primerjavi z radiatorskim gretjem.

Toplotne podpostaje

Vsak objekt načeloma dobi svojo toplotno podpostajo. Podpostaja zagotavlja neodvisnost glede določanja pričetka in konca ogrevalne sezone. Omogoča tudi določitev poljubnega režima ogrevanja ter ogrevalnih krivulj. Sama po sebi tudi fizično loči vodna tokokroga na toplovod na zunanji strani ter dvižne vode znotraj stavbe.

Izdelava kotlovnic

Zelo pomemben del sistema za oskrbovanje bivalnih in drugih objektov s toplotno energijo je kotlovnica. To je prostor s pečjo, ki zagotavlja toplotno energijo, ki je potreba za ogrevanje ter zelo pogosto tudi za toplo sanitarno vodo. Objekt mora imeti svojo lastno kotlovnico ko ni možen priklop na sisteme z daljinskim ogrevanjem.

Da pridemo do brezhibnega in nemotenega delovanja kotlovnice je potrebno kotlovnico redno vzdrževati, saj v kotlu prihaja do visokih temperatur in posledično prihaja do deformacij in razpok na posameznih materialih.

Povpraševanje in informativna ponudba

Povpraševanje in informativna ponudba

Imate vprašanje? Želite ponudbo? Izpolnite spodnji obrazec in poslali vam bomo informativno ponudbo.

Izberi

Maximum file size: 2.1MB

Politika zasebnosti